Entreprenad

Entreprenad

- Som underentreprenörer blir vi en viktig del i pusslet

Vår roll som underentreprenör är viktig, oavsett storlek eller omfattning på ett projekt. Vi jobbar för både stora och små beställare som agerar general- eller totalentreprenör. Längst upp i ledet finns en beställare som kanske även blir brukare av det slutgiltiga projektet. 

Vi har den kunskap som krävs för att leverera det som efterfrågas genom hela ledet. God samarbetsförmåga har stor betydelse, vilket vi lägger stor vikt på. Vi upprättar snabbt en god kontakt och stämning med övriga kollegor på arbetsplatsen och upprätthåller den genom hela projektet. Vi är en av de viktiga pusselbitarna som krävs för att få ett projekt komplett.