Fjärrvärme

Fjärrvärme i Jönköping

Driftsäkert och bekvämt men inte billigast

Fjärrvärme är ett mycket bekvämt och driftsäkert sätt att värma huset med. I huset måste en fjärrvärmeväxlare installeras samt en anslutning mot det lokala energiverkets ledningssystem i gatan. Värmeväxlaren överför värmen från energiverkets ledningarna i marken till husets värmesystem samt producerar tappvarmvatten. Förhållandevis låga investeringskostnader men tänk på att energin ni köper av er distributör följer marknadens prisutveckling.

Fjärrvärme i Jönköping

På Wikipedia skriver de såhär om fjärrvärme:

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller småhus, där den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. Fjärrvärme bygger på skalekonomi, det vill säga att ett stort system levererar till många användare inom ett visst geografiskt område (till exempel tätort).

Jämfört med småskaligare alternativ är värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk mer effektivt och förbrukar därför en mindre mängd bränsle, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Den tillåter dessutom samtidig elproduktion och mer avancerad rökgasrening. För konsumenten är det en enkel uppvärmningsform som kräver liten arbetsinsats.

Ibland används också begreppet närvärme, om småskaliga fjärrvärmenät med ett mindre antal småhus anslutna.

Läs mer på Wikipedias sida om fjärrvärme

Kontakta Oss

036-14 16 29
info@stahlgrensvvs.se

Postadress
Box 263
561 23, Huskvarna

Besök Oss

Besöksadress
Ståhlgrens VVS Service AB
Grännavägen 24C
561 34 , Huskvarna

Tyck till

Vi på Ståhlgrens VVS strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga service därför tar vi tacksamt emot tips för hur vi kan bli ännu bättre!

Tipsa oss

Säker Vatten i Jönköping - Auktoriserat VVS-Företag

Copyright © 2019 Ståhlgrens VVS i Jönköping och Huskvarna