Värmepumpar

Värmepump i Jönköping

Värmepump i Jönköping

Hur funkar det?

För de flesta husägarna är någon form av värmepump en god investering. Marknaden har vuxit kraftigt de senare åren. Tekniken har utvecklats och priserna sjunkit. Värmepumpen är i dag den uppvärmningsteknik som ökar snabbast bland landets småhusägare.

Värmepump i Jönköping

En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som utnyttjar den värme som solen lämnar efter sig i luft, mark och vatten. Värmepumpen genererar omkring tre gånger så hög effekt som tillförs genom att helt enkelt utnyttja naturlagarna på ett ovanligt raffinerat sätt. Principen är densamma som för ett kylskåp – fast omvänt. Istället för att överföra värme inifrån kylskåpet och ut till ditt kök, tar en värmepump upp överskottsvärme från omgivningen och avger den till värmesystemet i din villa.

Bergvärme

Berggrunden är en stabil värmekälla där temperaturen varierar väldigt lite under året. Ett eller flera hål borras ner till ett djup av mellan 70-150 meter.

Ytjordvärme

I markens ytskikt lagras solvärmen under sommarhalvåret. En 200–500 meter lång kollektorslang grävs ned till frostfritt djup (cirka en meter) och läggs i slingor i din mark.

Sjövärme

Kan passa er som bor vid vattnet. Sjövärme är en variant av bergvärme där kollektorslingan placeras på botten av ett vattendrag. Solenergin som lagras i vatten och bottenlager tas upp av systemet och används för att förånga kylmediet.

Luft/vattenvärme

Denna värmepumpstyp hämtar energi från utomhusluften och avger värme både till husets vattenburna värmesystem och tappvarmvatten. Begränsningen är att effekten avtar rejält vid riktigt låga utomhustemperaturer, men i stora delar av landet är det ytterst få dagar som den är lägre än -10°C.

Frånluftsvärme

Främst för nyproduktion. I fastigheter som är ventilerade med mekaniska fläktsystem kan värmen i den använda frånluften tas tillvara innan den lämnar huset. Vid nyproduktion av villor och småhus installeras ofta frånluftsvärmepumpar som standard.

Att välja rätt värmepump

En värmepump är ett bra alternativ för uppvärmning av de flesta hus, då de är effektiva och ger en låg uppvärmningskostnad. Dock kan det vara svårt att veta vilken typ av värmepump som passar bäst för just ditt hushåll.

Det finns en mängd olika sorters värmepumpar. Skillnaden mellan dom är till stor del varifrån de hämtar sin värme. Det finns värmepumpar som hämtar värme från mark, berg, vatten eller luft. När man ska välja värmepump får man ta hänsyn till vilket system som faktiskt fungerar på den plats där man bor. På vissa ställen ligger berget så pass långt ner att kostnaderna för att installera bergvärme kan bli väldigt höga. Då passar det bättre med exempelvis luft- och vattenvärme. Känner du dig osäker är du alltid välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig med tips och rådgivning inför ditt val av värmepump!

Kontakta Oss

036-14 16 29
info@stahlgrensvvs.se

Postadress
Box 263
561 23, Huskvarna

Besök Oss

Besöksadress
Ståhlgrens VVS Service AB
Grännavägen 24C
561 34 , Huskvarna

Tyck till

Vi på Ståhlgrens VVS strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga service därför tar vi tacksamt emot tips för hur vi kan bli ännu bättre!

Tipsa oss

Säker Vatten i Jönköping - Auktoriserat VVS-Företag

Copyright © 2019 Ståhlgrens VVS i Jönköping och Huskvarna